Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar is een generalist in integrale, vraaggerichte ondersteuning van MANTELZORGERS met (meestal) complexe hulpvragen.

De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regel- en bemiddelingstaken over te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast.
De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van
diens zorgtaken. Naast de zorgtaken kunnen dit ook regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk zijn.

In gezamenlijk overleg  met de mantelzorger wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning.
De regel- en bemiddelingstaken spelen zich op meerdere beleidsterreinen af,
zoals:
•Zorg
•Welzijn
•Arbeid/School
•Inkomen
•Wet- en regelgeving

Praktisch gezien betekent het dat de mantelzorgmakelaar samen met de mantelzorger de situatie thuis in kaart brengt en bekijkt welke taken hij of zij zou willen overdragen. dat kan variëren van het opzoeken van informatie, bellen naar instanties tot het bemiddelen met de werkgever.

  • De mantelzorgmakelaar is een onafhankelijke functionaris
  • Heeft de opleiding tot mantelzorgmakelaar afgerond
  • Volgt doorlopend deskundigheidsbevordering op wet/regelgeving gebied
  • Mantelzorgmakelaar is op de hoogte van de sociale kaart en kent de ingangen om snel ondersteuning te regelen
  • Mantelzorgmakelaar beschikt over ruime kennis en ervaring over problemen waar klanten tegenaan lopen
  • Door de inzet van de mantelzorgmakelaar wordt de kans op ziekteverzuim verkleind.
  • De beslissing om bepaalde zaken te regelen ligt geheel bij de klant.
  • De mantelzorgmakelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit deze beslissingen.
  • De mantelzorgmakelaar is verplicht feiten en gegevens geheim te houden tijdens en na het uitoefenen van de functie.

Mantelzorgers woonachtig in de gemeente Rucphen kunnen (in beperkte mate) gratis gebruik maken van deze extra service.

foto visitekaartje Marie

Marie Augustijn

meer informatie op BMZM

Aandachtsgebieden

questions-2245264_1280

Het mantelzorgsteunpunt biedt onafhankelijk aan alle mantelzorgers die wonen en/of zorgen in gemeente Rucphen ondersteuning door middel van vier aandachtsgebieden:

Informatie en advies
Het mantelzorgsteunpunt heeft informatie over o.a. regelingen, ziektebeelden, sociale kaart met zorg- en welzijnsinstanties. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld informatie en advies vragen over de mogelijkheden van professionele (thuis)zorg, persoonsgebonden budget (PGB) en de mogelijkheden van kort- of langdurige opname en vervangende mantelzorg (Respijtzorg).

Begeleiding en praktische ondersteuning
-De consulenten bieden een luisterend oor aan de mantelzorger,  dit kan 1op1 op kantoor op afspraak of tijdens een inloopspreekuur, maar ook bij de mantelzorger thuis, voor/tijdens/na een activiteit.
-De consulent kan ook praktische ondersteuning bieden en helpen bij allerlei regeltaken bij zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën.

-Er is ruimte voor onderling contact met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten.
-Er is ruimte tijdens de activiteiten met professionals om hier vragen aan te stellen.

Educatie
Mantelzorgers  brengen zelf onderwerpen in waar zij meer over zouden willen weten. De consulenten zoeken naar een passend ondersteuningsaanbod, professionele gastspreker.

Dit kan in de vorm van een informatiecafé, gespreksgroep, workshop of cursus.(klik op ‘informatiecafé of cursus om naar die pagina te gaan.)

Respijtzorg
We gaan hierbij uit van het versterken van de eigen kracht van de mantelzorger, samen de mantelzorger bekijken en proberen we het sociale netwerk te vergroten, daarna gaan we kijken welke overname van hulp er mogelijk is. via het voorliggend veld en zo nodig via een maatwerkvoorziening.

Respijtweekend 2017

Omdat gemeente Roosendaal het belangrijk vind dat de mantelzorgers hun (zorg)  taken vol kunnen houden, hebben ze 6ons ook in 2017 weer de mogelijkheid gegeven  om voor (overbelaste) mantelzorgers een ontspanningsarrangement te  organiseren, dit om u weer voldoende energie te geven om het zorgen vol te houden.

Voor meer informatie over dit respijt aanbod kunt u contact opnemen met een van de consulenten van het mantelzorgsteunpunt.