Campagne ‘Deel je zorg’

Elke week zet ik een nieuw bericht op onze Facebook pagina over de campagne om meer informatie over en voor Jonge mantelzorgers te geven. Deze berichten zal ik ook wekelijks op deze pagina plaatsen.

03-08-2020
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een ziek of gehandicapt familielid. Dat kan grote impact hebben op het leven van deze jongeren.

Dit jaar is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Deel je zorg’ gestart om jonge mantelzorgers te stimuleren om over hun zorgen te praten of gebruik te maken van hulp.
De komende periode delen wij via Facebook extra informatie met korte fimpjes, informatie en meer. houd deze pagina in de gaten, alle informatie zullen we ook op onze website delen.
Het eerste filmpje wat ik nu ga delen is een samenvatting van de lancering van de campagne ‘deel je zorg’. het is een heel interesant filmpje van 18 min.
Heb je na het kijken vragen of wil je contact mail, app of bel ons.
11-08-2020
Deel 2 Jonge mantelzorgers:
Deze week een kort filmpje(1min, 40sec.) van 3FM DJ Frank van der Lende waarin hij verteld over zijn Mantelzorgtaken.
18-08-2020
Jolinda is wo-student. Door de situatie thuis heeft Jolina burn-out klachten gekregen, waardoor zij tijdelijk moest stoppen met de opleiding. Hier heeft ze geleerd haar grenzen aan beter aan te geven. Het praten over haar situatie met mensen op de universiteit heeft haar enorm geholpen.
 20-08-2020
Jamielee vertelt kort over hoe zij de combinatie studie, werk en mantelzorg heeft ervaren.
Ook geeft zij aan waar zij kansen ziet voor scholen om jonge mantelzorgers beter te ondersteunen.
24-08-2020
Hieronder een aflevering van ‘Je Zal Het Maar Zijn’ waarin Kaylee haar verhaal verteld.
Als Kaylee 9 jaar oud is, blijkt dat haar vader ernstig ziek is en niet meer kan werken. Kaylee neemt de zorg voor haar vader op zich en runt het huishouden. Bekijk haar verhaal in Je Zal Het Maar Zijn, met Sophie Hilbrand via deze link.
24-08-2020
26-08-2020
02-09-2020
Zie hieronder een fragment uit OP1
‘Het is tijd dat jonge mantelzorgers meer steun krijgen. In de Week van de Mantelzorg praten ze met Vianna Spang, die voor haar moeder en broers zorgt, met Viroen Soebedar, die voor zijn moeder zorgt en met Brahim Lakhal, die zich inzet als ambassadeur en al jaren voor zijn broertje Bilal zorgt.’
14-09-2020
Melanie is jonge mantelzorger: ‘Ik maak me altijd zorgen om mijn broertje’
29-09-2020
‘Zit je er even doorheen? Krop niets op, maar praat!’
Viroen is 22 jaar en vierdejaars Bedrijfskunde. Hij houdt van sporten. Van uitgaan met vrienden. En van voetbal. PSV is zijn favoriete club.
Zo op het eerste gezicht is Viroen een heel gewone student. Maar niets is minder waar.
link naar het verhaal van Viroen.
 05-10-2020
Deze week is het de ‘Week van de jonge mantelzorger’
Graag deel ik onderstaand filmpje met jullie. Het duurt 15 minuutjes, maar is zeker het kijken waard.
08-10-2020
09-10-2020
Femke van Beek (16) noemt zichzelf liever ‘mantelbezorgde’ in plaats van mantelzorger. Haar zus Floortje (20) lijdt aan het Rett-syndroom waardoor ze meervoudig gehandicapt is. Wat betekent dat voor Femke? En voor de rest van het gezin?
Klik hier voor het hele verhaal

Informatiepunt

 • In elke dorpskern is een informatiepunt ingericht. Hier kunt u terecht met al uw vragen of problemen rond het coronavirus. Als zij u niet verder kunnen helpen, verwijzen ze u door naar de juiste plek. Ook staan de informatiepunten in contact met vrijwilligers die, bijvoorbeeld, een boodschap kunnen doen of medicijnen kunnen ophalen.

U kunt hier terecht met kleine en grote vragen over, bijvoorbeeld:
– het wegvallen van (dagelijkse) ondersteuning
– maaltijdverzorging
– het afhalen van medicijnen
– een noodzakelijk bezoek aan de huisarts
– boodschappen doen
– de hond uitlaten
– financiën

Initiatief of activiteit aanmelden?
Ook initiatieven en activiteiten die dorpsgenoten helpen, kunnen hier worden gemeld en, zo nodig, verder geholpen worden. Ze kunnen, bijvoorbeeld, worden getoetst aan de richtlijnen van de GGD en het RIVM.

Tabel informatiepunten

Bericht van burgermeester 𝘔𝘢𝘳𝘫𝘰𝘭𝘦𝘪𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘳 𝘔𝘦𝘦𝘳 𝘔𝘰𝘩𝘳

17-04-2020

𝙕𝙤𝙧𝙜 𝙜𝙤𝙚𝙙 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙚𝙡𝙠𝙖𝙖𝙧!
Zorgen voor een dierbare is voor mantelzorgers vaak vanzelfsprekend. Maar, dat maakt het niet minder bijzonder en waardevol. Mantelzorgen komt er altijd bij. Bij uw eigen gezin, bij uw werk en bij uw hobby’s. En misschien ook wel bij uw zorgen die u toch al had door de coronacrisis. Dat maakt dat ik uw werk nog meer bewonder.

𝗘𝗿 𝗿𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗽 𝘂𝘄 𝘇𝗼𝗿𝗴
Onze kwetsbare inwoners zijn in deze tijd meer aan huis gebonden. Activiteiten, zoals de dagbesteding, zijn tijdelijk gestopt en sociale contacten moeten tot een minimum worden beperkt. Hierdoor is uw werk nu nog belangrijker en komt er misschien nog meer op uw schouders terecht. En dat terwijl uw mooie werk er niet bepaald makkelijker op is geworden onder alle corona-maatregelen. Want, hoe geeft u de juiste zorg op 1,5 meter afstand? En wat doet u als u een verkoudheidje heeft?

𝗩𝗿𝗮𝗮𝗴 𝗼𝗺 𝗵𝘂𝗹𝗽 𝗮𝗹𝘀 𝗱𝗮𝘁 𝗻𝗼𝗱𝗶𝗴 𝗶𝘀
Mantelzorg Rucphen (www.mantelzorgrucphen) is er om u te ondersteunen en bij te staan met advies en raad. U kunt dagelijks terecht bij Marie Augustijn (06-12306327) en Helmi van Zeggeren (06-22933867).
Met problemen en vragen rond het coronavirus, kunt ook terecht bij een van de informatiepunten in de dorpskernen. Zij hebben goed zicht op alle verschillende instanties en hulplijnen en verwijzen u graag door. Ook staan zij in contact met vrijwilligers die, bijvoorbeeld, een boodschap kunnen doen, de hond uit kunnen laten of medicijnen kunnen halen. Dit kunnen zij doen voor u of voor degene aan wie u mantelzorg geeft. Maakt u hier alstublieft gebruik van!

𝗪𝗶𝗹𝘁 𝘂 𝘇𝗲𝗹𝗳 𝗵𝗲𝗹𝗽𝗲𝗻?
Heeft u zelf goede ideeën om anderen te helpen? Initiatieven en activiteiten waarmee u dorpsgenoten kunt ondersteunen, zijn van harte welkom. U kunt ze melden bij de informatiepunten. Als dat nodig is, kijken ze daar, samen met u, wat er mogelijk is. Of op welke manier u uw initiatief vorm kunt geven zodat het, bijvoorbeeld, voldoet aan de richtlijnen van de GGD en het RIVM.
Zorg goed voor uzelf, zodat u elkaar kunt blijven helpen. Alleen zo komen we samen deze periode goed door.

𝘜𝘸 𝘣𝘶𝘳𝘨𝘦𝘮𝘦𝘦𝘴𝘵𝘦𝘳,
𝘔𝘢𝘳𝘫𝘰𝘭𝘦𝘪𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘳 𝘔𝘦𝘦𝘳 𝘔𝘰𝘩𝘳

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan

Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar is een generalist in integrale, vraaggerichte ondersteuning van MANTELZORGERS met (meestal) complexe hulpvragen.

De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regel- en bemiddelingstaken over te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast.
De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van
diens zorgtaken. Naast de zorgtaken kunnen dit ook regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk zijn.

In gezamenlijk overleg  met de mantelzorger wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning.
De regel- en bemiddelingstaken spelen zich op meerdere beleidsterreinen af,
zoals:
•Zorg
•Welzijn
•Arbeid/School
•Inkomen
•Wet- en regelgeving

Praktisch gezien betekent het dat de mantelzorgmakelaar samen met de mantelzorger de situatie thuis in kaart brengt en bekijkt welke taken hij of zij zou willen overdragen. dat kan variëren van het opzoeken van informatie, bellen naar instanties tot het bemiddelen met de werkgever.

 • De mantelzorgmakelaar is een onafhankelijke functionaris
 • Heeft de opleiding tot mantelzorgmakelaar afgerond
 • Volgt doorlopend deskundigheidsbevordering op wet/regelgeving gebied
 • Mantelzorgmakelaar is op de hoogte van de sociale kaart en kent de ingangen om snel ondersteuning te regelen
 • Mantelzorgmakelaar beschikt over ruime kennis en ervaring over problemen waar klanten tegenaan lopen
 • Door de inzet van de mantelzorgmakelaar wordt de kans op ziekteverzuim verkleind.
 • De beslissing om bepaalde zaken te regelen ligt geheel bij de klant.
 • De mantelzorgmakelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit deze beslissingen.
 • De mantelzorgmakelaar is verplicht feiten en gegevens geheim te houden tijdens en na het uitoefenen van de functie.

Mantelzorgers woonachtig in de gemeente Rucphen kunnen (in beperkte mate) gratis gebruik maken van deze extra service.

foto visitekaartje Marie

Marie Augustijn

meer informatie op BMZM

Aandachtsgebieden

questions-2245264_1280

Het mantelzorgsteunpunt biedt onafhankelijk aan alle mantelzorgers die wonen en/of zorgen in gemeente Rucphen ondersteuning door middel van vier aandachtsgebieden:

Informatie en advies
Het mantelzorgsteunpunt heeft informatie over o.a. regelingen, ziektebeelden, sociale kaart met zorg- en welzijnsinstanties. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld informatie en advies vragen over de mogelijkheden van professionele (thuis)zorg, persoonsgebonden budget (PGB) en de mogelijkheden van kort- of langdurige opname en vervangende mantelzorg (Respijtzorg).

Begeleiding en praktische ondersteuning
-De consulenten bieden een luisterend oor aan de mantelzorger,  dit kan 1op1 op kantoor op afspraak of tijdens een inloopspreekuur, maar ook bij de mantelzorger thuis, voor/tijdens/na een activiteit.
-De consulent kan ook praktische ondersteuning bieden en helpen bij allerlei regeltaken bij zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën.

-Er is ruimte voor onderling contact met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten.
-Er is ruimte tijdens de activiteiten met professionals om hier vragen aan te stellen.

Educatie
Mantelzorgers  brengen zelf onderwerpen in waar zij meer over zouden willen weten. De consulenten zoeken naar een passend ondersteuningsaanbod, professionele gastspreker.

Dit kan in de vorm van een informatiecafé, gespreksgroep, workshop of cursus.(klik op ‘informatiecafé of cursus om naar die pagina te gaan.)

Respijtzorg
We gaan hierbij uit van het versterken van de eigen kracht van de mantelzorger, samen de mantelzorger bekijken en proberen we het sociale netwerk te vergroten, daarna gaan we kijken welke overname van hulp er mogelijk is. via het voorliggend veld en zo nodig via een maatwerkvoorziening.

Netwerk versterken

th1Veel mantelzorgers zeggen voldoening te halen uit het zorgen voor een naaste en daar graag tijd voor vrij te maken. Een mantelzorger kan echter zo druk zijn dat hij of zij er niet toe komt ook voldoende tijd vrij te maken voor zichzelf en om eigen sociale contacten te onderhouden.

Wat is sociaal Netwerk?
Een sociaal netwerk is een verzameling van mensen die elkaar kennen, zoals bijvoorbeeld familie, vrienden, collega’s kennissen en buren. Ook professionals horen daarbij, bijvoorbeeld de thuiszorg, de huisarts en de werkgever. U kunt helpen en geholpen worden. Een stevig sociaal netwerk verbetert de kwaliteit van het leven en mantelzorgers kunnen de zorgtaken zo beter volhouden.

Hoe zit het met uw eigen netwerk?
Schiet uw eigen sociale leven er wel eens bij in door het zorgen voor uw naaste? Of merkt u dat uw kringetje steeds kleiner wordt? Mantelzorgers en degene voor wie ze zorgen hebben soms het gevoel dat ze alleen nog hulpverleners zien. Gelukkig blijkt dit zorgelijk beeld van het eigen sociale netwerk niet te kloppen. U kent meer mensen dan u denkt! Heeft u zin om aan de slag te gaan met dit thema? Dan kunt u zich aanmelden voor onze cursus “versterk uw netwerk”.

cursus ” versterk uw netwerk!”
In deze cursus brengt u uw huidige netwerk in kaart zodat u kunt bepalen hoe u uw netwerk kunt versterken of uit breiden. Onder begeleiding van een trainer en met behulp van elkaars ervaring en ideeën gaat u aan de slag om een stevig netwerk te bouwen.

De inhoud van de workshop:

 • Bekijken van uw huidig netwerk
 • Onderzoeken van uw behoeft en interesse
 • Maken van een actieplan om te bereiken wat u wilt
 • Kosten: Deelname aan de workshop “Versterk uw Netwerk” is gratis voor geregistreerde mantelzorgers
 • Duur:Deze workshop bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur.

Let op! Er is op dit moment ook de mogelijkheid om de cursus 1 op 1 te volgen bij een door ons opgeleide vrijwilliger.

 

Bent u geïnteresseerd in deze cursus neem dan contact op met het mantelzorgsteunpunt.