Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar is een generalist in integrale, vraaggerichte ondersteuning van MANTELZORGERS met (meestal) complexe hulpvragen.

De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regel- en bemiddelingstaken over te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast.
De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van
diens zorgtaken. Naast de zorgtaken kunnen dit ook regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk zijn.

In gezamenlijk overleg  met de mantelzorger wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning.
De regel- en bemiddelingstaken spelen zich op meerdere beleidsterreinen af,
zoals:
•Zorg
•Welzijn
•Arbeid/School
•Inkomen
•Wet- en regelgeving

Praktisch gezien betekent het dat de mantelzorgmakelaar samen met de mantelzorger de situatie thuis in kaart brengt en bekijkt welke taken hij of zij zou willen overdragen. dat kan variëren van het opzoeken van informatie, bellen naar instanties tot het bemiddelen met de werkgever.

 • De mantelzorgmakelaar is een onafhankelijke functionaris
 • Heeft de opleiding tot mantelzorgmakelaar afgerond
 • Volgt doorlopend deskundigheidsbevordering op wet/regelgeving gebied
 • Mantelzorgmakelaar is op de hoogte van de sociale kaart en kent de ingangen om snel ondersteuning te regelen
 • Mantelzorgmakelaar beschikt over ruime kennis en ervaring over problemen waar klanten tegenaan lopen
 • Door de inzet van de mantelzorgmakelaar wordt de kans op ziekteverzuim verkleind.
 • De beslissing om bepaalde zaken te regelen ligt geheel bij de klant.
 • De mantelzorgmakelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit deze beslissingen.
 • De mantelzorgmakelaar is verplicht feiten en gegevens geheim te houden tijdens en na het uitoefenen van de functie.

Mantelzorgers woonachtig in de gemeente Rucphen kunnen (in beperkte mate) gratis gebruik maken van deze extra service.

foto visitekaartje Marie

Marie Augustijn

meer informatie op BMZM

Aandachtsgebieden

questions-2245264_1280

Het mantelzorgsteunpunt biedt onafhankelijk aan alle mantelzorgers die wonen en/of zorgen in gemeente Rucphen ondersteuning door middel van vier aandachtsgebieden:

Informatie en advies
Het mantelzorgsteunpunt heeft informatie over o.a. regelingen, ziektebeelden, sociale kaart met zorg- en welzijnsinstanties. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld informatie en advies vragen over de mogelijkheden van professionele (thuis)zorg, persoonsgebonden budget (PGB) en de mogelijkheden van kort- of langdurige opname en vervangende mantelzorg (Respijtzorg).

Begeleiding en praktische ondersteuning
-De consulenten bieden een luisterend oor aan de mantelzorger,  dit kan 1op1 op kantoor op afspraak of tijdens een inloopspreekuur, maar ook bij de mantelzorger thuis, voor/tijdens/na een activiteit.
-De consulent kan ook praktische ondersteuning bieden en helpen bij allerlei regeltaken bij zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën.

-Er is ruimte voor onderling contact met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten.
-Er is ruimte tijdens de activiteiten met professionals om hier vragen aan te stellen.

Educatie
Mantelzorgers  brengen zelf onderwerpen in waar zij meer over zouden willen weten. De consulenten zoeken naar een passend ondersteuningsaanbod, professionele gastspreker.

Dit kan in de vorm van een informatiecafé, gespreksgroep, workshop of cursus.(klik op ‘informatiecafé of cursus om naar die pagina te gaan.)

Respijtzorg
We gaan hierbij uit van het versterken van de eigen kracht van de mantelzorger, samen de mantelzorger bekijken en proberen we het sociale netwerk te vergroten, daarna gaan we kijken welke overname van hulp er mogelijk is. via het voorliggend veld en zo nodig via een maatwerkvoorziening.

Respijtweekend 2017

Omdat gemeente Roosendaal het belangrijk vind dat de mantelzorgers hun (zorg)  taken vol kunnen houden, hebben ze 6ons ook in 2017 weer de mogelijkheid gegeven  om voor (overbelaste) mantelzorgers een ontspanningsarrangement te  organiseren, dit om u weer voldoende energie te geven om het zorgen vol te houden.

Voor meer informatie over dit respijt aanbod kunt u contact opnemen met een van de consulenten van het mantelzorgsteunpunt.

Filmpje congres (Omroep Brabant)

Werkgevers hebben moeite met mantelzorgers: ‘Je kunt maar één keer te laat komen’

ROOSENDAAL – Virginia Brackx uit Roosendaal is mantelzorger en helpt zo haar hulpbehoevende zoon, haar moeder en haar oom. Ze kwam in de problemen toen haar werkgever niet wilde meedenken met haar situatie. Zo kwam ze wel eens te laat op haar werk als schoonmaakter. “Dat kunnen we nog één keer aanzien en anders kun je eruit. Dat is hard, maar deze maatschappij is keihard.”

Haar zoon is nu elf. “Maar alles wat je normaal voor een klein babytje doet, doe ik voor een kind van elf. Dus zes keer per dag verschonen, wassen, aankleden. Ik sta elke dag om half zes op.”

En alsof dat niet genoeg is, is ze ook nog mantelzorger voor haar moeder van 81 jaar en haar oom die een herseninfarct heeft gehad. 15 à 20 uur per week werkt ze dan ook nog als schoonmaakster.

Ik kom te laat
De vorige twee thuiszorgorganisaties waar ze voor werkte hadden weinig begrip voor haar activiteiten als mantelzorger. “Giovanni is autistisch. Hij heeft ook spastische epilepsie. Als hij een aanval heeft, kom ik wel eens te laat. Dat vonden ze niet goed bij mijn vorige werkgevers. Nu werk ik voor een bedrijf waar ze mij wel tegemoet komen. Daar zeggen ze dat een kind voor alles gaat. Dan kan ik een andere dag werken.”

Weinig begrip
Kitty Kiezenberg is van het mantelzorgsteunpunt Roosendaal/Rucphen. Zij hield woensdagavond een congres in Roosendaal, over de flexibiliteit van werkgevers.

“Wij horen van mantelzorgers dat er onvoldoende begrip is. Ook weten werkgevers te weinig over verlofregelingen. De overheid legt steeds meer zorg neer bij mantelzorgers. Het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan, stijgt enorm. Dus daar moet wel enige flexibliteit tegenover staan.”

Taboe
Op het congres is ook Thea Fillekes. Ze is van VerzuimActief en begeleidt bedrijven bij ziekteverzuim. “Er rust nog een taboe op mantelzorg. Mensen met een tijdelijk contract zijn bang om iets te zeggen, omdat ze denken dat hun contract dan niet verlengd wordt. Uiteindelijk gaan ze zich dan ziek melden.”

Virginia heeft het in ieder geval getroffen. Ze is dolblij met de flexibele houding van haar werkgever. “Gelukkig wel. Ze zijn allemaal blij dat ik kom!”

Link naar Filmpje

Dienstencheque

Dienstencheques Rucphen.
Gemeente Rucphen biedt u als mantelzorger de mogelijkheid om tegen een eigen bijdrage van €5 per uur huishoudelijke zorg in te kopen voor uw eigen huishouden of voor het huishouden van uw naaste voor wie u zorgt. (klik hier om naar informatie site van de gemeente te gaan)image-4266337

Mantelzorg, hoe houd je het vol

versterken3

Waarom een ondersteuningscursus voor mantelzorgers?
Als u zorgt voor uw zieke of gehandicapte partner, familie, vriend of buur, dan bent u mantelzorger. Zoals de meeste mantelzorgers ziet u uw hulp waarschijnlijk als vanzelfsprekend en met liefde gedaan.

Dat neemt niet weg dat het soms zwaar is of dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Misschien combineert u de zorg voor een naaste met werk of andere bezigheden buitenshuis. Vaak wordt de zorg, om allerlei redenen en vrijwel ongemerkt, zwaarder naarmate de tijd verstrijkt.

Om de zorg vol te kunnen houden, maar vooral om te voorkomen dat u als mantelzorger te zwaar belast wordt, organiseren de Steunpunten Mantelzorg deze ondersteuningsgroep speciaal voor mantelzorgers. Voor diegenen die de (langdurige) zorg voor een naaste op zich hebben genomen.

In een zevental bijeenkomsten krijgt u aan de hand van uw eigen situatie handreikingen om zo goed mogelijk met soms moeilijke omstandigheden om te gaan.

Enkele doelen die we hopen te bereiken

 1. Deelnemers hebben meer zicht op de eigen zorgsituatie (motieven, gevoelens, knelpunten).
 2. Deelnemers weten hoe / kunnen beter omgaan met hun moeilijke omstandigheden (hanteren handvatten en vaardigheden met betrekking tot zelfzorg, assertiviteit, communicatie, helpende gedachten).
 3. Deelnemers houden de situatie en/of het (zorgen) beter vol (hanteren zelfzorg-tips, vragen en ontvangen sociale steun, weten hulp en   zorgmogelijkheden te vinden en schakelen hulp en zorg in waar nodig).
 4. Deelname aan deze cursus is gratis voor geregistreerde mantelzorgers
 5. De cursus bestaat uit 7 dagdelen van elk 2 uur.

Bent u geïnteresseerd in deze cursus, neem dan contact op met het mantelzorgsteunpunt.