Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar is een generalist in integrale, vraaggerichte ondersteuning van MANTELZORGERS met (meestal) complexe hulpvragen.

De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regel- en bemiddelingstaken over te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast.
De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van
diens zorgtaken. Naast de zorgtaken kunnen dit ook regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk zijn.

In gezamenlijk overleg  met de mantelzorger wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning.
De regel- en bemiddelingstaken spelen zich op meerdere beleidsterreinen af,
zoals:
•Zorg
•Welzijn
•Arbeid/School
•Inkomen
•Wet- en regelgeving

Praktisch gezien betekent het dat de mantelzorgmakelaar samen met de mantelzorger de situatie thuis in kaart brengt en bekijkt welke taken hij of zij zou willen overdragen. dat kan variëren van het opzoeken van informatie, bellen naar instanties tot het bemiddelen met de werkgever.

  • De mantelzorgmakelaar is een onafhankelijke functionaris
  • Heeft de opleiding tot mantelzorgmakelaar afgerond
  • Volgt doorlopend deskundigheidsbevordering op wet/regelgeving gebied
  • Mantelzorgmakelaar is op de hoogte van de sociale kaart en kent de ingangen om snel ondersteuning te regelen
  • Mantelzorgmakelaar beschikt over ruime kennis en ervaring over problemen waar klanten tegenaan lopen
  • Door de inzet van de mantelzorgmakelaar wordt de kans op ziekteverzuim verkleind.
  • De beslissing om bepaalde zaken te regelen ligt geheel bij de klant.
  • De mantelzorgmakelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit deze beslissingen.
  • De mantelzorgmakelaar is verplicht feiten en gegevens geheim te houden tijdens en na het uitoefenen van de functie.

Mantelzorgers woonachtig in de gemeente Rucphen kunnen (in beperkte mate) gratis gebruik maken van deze extra service.

foto visitekaartje Marie

Marie Augustijn

meer informatie op BMZM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *