Het mantelzorgsteunpunt biedt alle mantelzorgers in de gemeente Rucphen ondersteuning door middel van vier aandachtsgebieden:

Informatie en advies
Het mantelzorgsteunpunt heeft informatie over regelingen, ziektebeelden en zorg- en welzijnsinstanties. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld informatie en advies vragen over de mogelijkheden van professionele (thuis)zorg, persoonsgebonden budget (PGB) en de mogelijkheden van kort- of langdurige opname en vervangende mantelzorg (respijtzorg).

Begeleiding en praktische ondersteuning
Zorgen voor een ander brengt veel emoties met zich mee. Praten hierover kan mantelzorgers helpen hiermee om te gaan. Dit kan met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, maar ook met professionele dienstverleners. De mantelzorgconsulent kan ook praktische ondersteuning bieden en helpen bij allerlei regeltaken bij zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën.

Educatie
Mantelzorgers krijgen regelmatig te maken met zaken waarop ze niet zijn voorbereid. Of het nu gaat om tiltechniek of om het leren stellen van eigen grenzen: kennis en vaardigheden moeten gaandeweg worden opgebouwd. Educatie in de vorm van voorlichting of training is daarom een belangrijke vorm van mantelzorgondersteuning.

Respijtzorg
Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de zorgtaken van de mantelzorger over te laten aan een ander, zodat de mantelzorger even een ‘pauze’ heeft om de zorg vol te kunnen houden.

We gaan hierbij uit van het versterken van de eigen kracht van de mantelzorger, bekijken en proberen het sociale netwerk te vergroten, daarna gaan we kijken welke overname van hulp er mogelijk is.