‘Wij ondersteunen en waarderen mantelzorgers in het zorgen voor hun naaste door hen wegwijs te maken in zorgland, te luisteren en te ontdekken wat er nodig is.’

Wat kunnen wij voor u betekenen?
De consulenten van het steunpunt nemen de tijd om te luisteren naar uw verhaal. Zij kennen bovendien de weg binnen de wereld van de mantelzorg en weten voor welke vorm van ondersteuning een indicatie mogelijk is.  Zij kunnen u informeren en adviseren over ondersteuningsmogelijkheden, taakverlichting, en praktische en financiële hulp voor mantelzorgers.

Wat doet het steunpunt nog meer?
– Organiseren van lotgenotencontact, informatiebijeenkomsten, ontspannende activiteiten en respijtzorg.
– Specifieke aandacht is er voor jonge mantelzorgers, combinatie werk en mantelzorg en mantelzorgers met een migratie achtergrond.
– Belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering professionals, ondersteuning op het werk bij de combinatie werk en mantelzorg.