Toolkit Mantelzorg in de huisartsenpraktijkexertisecentrum mantelzorg

Een huisartspraktijk van 2.500 patiënten, telt maar liefst 500 mantelzorgers. Dit betekent dat 1 op de 5 patiënten in de praktijk mantelzorger is. Hoewel Mantelzorgondersteuning geen specifieke huisartsgeneeskundige zorg is, kunnen de huisarts en zijn medewerkers door hun vertrouwensfunctie een zinvolle bijdrage leveren in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers. Met deze praktische Toolkit bieden we middelen waarmee huisartsen kunnen herkennen wie mantelzorgers zijn, of zij ondersteuning nodig hebben en waar zij deze ondersteuning kunnen vinden.

Toolkit helpt huisartsen

De LHV, Mezzo, Expertisecentrum Mantelzorg en het Ministerie van VWS pleiten met deze praktische toolkit te waken voor ‘een patiënt achter de patiënt’. Door als huisarts eerder oog te hebben voor de mantelzorger en te anticiperen, kan erger worden voorkomen. Deze toolkit helpt huisartsen hierbij, door praktische informatie en oplossingen aan te reiken.

Nieuwe versie ‘Toolkit Mantelzorg voor de Huisartspraktijk’

De in 2014 vernieuwde versie van de ‘Toolkit Mantelzorg voor de Huisartspraktijk’ is een digitaal product. U kunt hem hieronder downloaden. U kunt met behulp van de navigatie bovenaan het document door de verschillende onderwerpen van deze toolkit lopen. Door de achtergrondkleur van de verschillende onderwerpen ziet u altijd in welk onderdeel van de toolkit u op dat moment zit. Op verschillende plekken in het product wordt verwezen naar informatie elders in het document, naar andere documenten en naar informatie op de website.

mantelzorg en huisarts