Respijtzorg is een adempauze voor de (overbelaste) mantelzorger waarbij alle zorg tijdelijk overgedragen wordt aan iemand anders. De mantelzorger  krijgt de gelegenheid om op adem te komen. Iets wat zij niet vanzelfsprekend doen. Door even afstand te nemen van de mantelzorgsituatie kan de mantelzorger even ‘bijtanken’. Het biedt tegelijkertijd de kans om de zorgsituatie te bezien vanaf een afstand. Dit kan nieuwe inzichten geven die belangrijk kunnen zijn voor de manier waarop u uw mantelzorgsituatie vervult / verder wil vervullen.

Het overdragen van die zorg aan anderen is vaak het meest lastige wat de mantelzorger ‘los’ kan laten. Wie kan de zorg overnemen dan? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe regel ik dit?
Een mantelzorgconsulent van het steunpunt kan in gesprek met u op maat kijken wat de mogelijkheden zijn om de zorg over te dragen, of om samen weg te gaan.

Verlofregelingen

  • Het Zorgverzekering Informatie Centrum heeft een kennisdossier gemaakt met informatie over verlofregelingen bij mantelzorg. Het dossier bevat onder andere informatie over:
    • Financiële vergoedingen vanuit gemeenten.
    • Verlofregelingen bij langdurige mantelzorg (Wlz) en bij lichtere mantelzorg (Wmo).
    • Gevolgen van de verlofregelingen voor het salaris.