samen logo
Gemeente Rucphen waardeert mantelzorgers! 

Door het verstrekken van een “mantelzorgpas met waarde” aan de nieuwe mantelzorgers die deze waardering aanvragen, en door het opwaarderen van de reeds verstrekte pas.
Dit heet de Mantelzorgwaardering.

Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, kunt u de aanvraag indienen:

*     Wie kan deze mantelzorgwaardering aanvragen?

Alle mantelzorgers (volwassenen, jongeren en kinderen) die langer dan drie maanden en gemiddeld acht uur per week zorg verlenen aan een naaste die woonachtig is in de gemeente Rucphen.
Maar ook iemand die een mantelzorger kent in zijn omgeving kan deze voor hem/haar aanvragen.

*      Mantelzorgpas 2020 en/of 2021 ontvangen?

Heeft u de mantelzorgwaardering in 2020 en/of 2021 ontvangen? Dan heeft u de mantelzorgpas al in uw bezit. Toch moet u in 2022 een nieuwe aanvraag doen. U ontvangt geen nieuwe pas.

*     Wanneer kunt u deze mantelzorgwaardering aanvragen? 

Dit kan van April tot en met 31 december 2022. 

Het is niet meer mogelijk om de Mantelzorgwaardering van 2022 aan te vragen!
*     Hoe verloopt de procedure van de aanvraag?

Na het verzenden van het digitale formulier, ontvangt u een kopie in uw mailbox.
Consulenten van steunpunt mantelzorg Rucphen beoordelen uw aanvraag.
Wordt deze toegekend, dan ontvangt u binnen 30 dagen de opwaardering op uw persoonlijke mantelzorgpas,
u ontvangt per mail of brief bericht van de opwaardering.
– Indien u niet in aanmerking komt voor deze waardering, dan nemen wij persoonlijk contact met u op.

*     Aanvullende informatie

– Mantelzorgwaardering aanvragen kan een keer per kalenderjaar. (het is belangrijk dat u elk jaar een nieuwe aanvraag indient).
– Woont u (mantelzorger) in een zorginstelling, dan kunt deze waardering niet aanvragen.
– Per zorgvrager worden aan max. 2 mantelzorgers een waardering toegekend.
Woont uw zorgvrager in een woon/zorginstelling: dan wordt er aan max. 1 mantelzorger een waardering toegekend.
 Met mantelzorg wordt de ‘boven gebruikelijke’ zorg bedoeld, hier vallen bijvoorbeeld het sociale kopje koffie drinken en de container buiten zetten niet onder, dit is gebruikelijke zorg