gemeente RucphenPersonen Mantelzorg

Gemeente Rucphen waardeert mantelzorgers! 

Steunpunt mantelzorg mag de mantelzorgwaardering uitvoeren en doen dit door het verstrekken van de “mantelzorgpas met waarde”. 
In 2020 kunnen mantelzorgers deze waardering vanaf 1 oktober 2020 aanvragen.
Als u aan onderstaande eisen voldoet, kunt u de aanvraag indienen:
Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

* Wie kan de mantelzorgwaardering aanvragen?
– Alle mantelzorgers (kinderen, jongeren en volwassenen) die langer dan drie maanden en gemiddeld acht uur per week zorg verlenen aan een naaste die woonachtig is in de gemeente Rucphen.
– Kent u een mantelzorger waarvan u weet dat hij/zij meer als 8 uur per week en al langer dan 3 maanden voor een ander zorgt. 

* Tot wanneer kunt u deze mantelzorgwaardering aanvragen?
– Dat kan t/m 31 december 2020. Aanvragen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

* Hoe kunt u mantelzorgwaardering aanvragen?
– Digitaal via deze pagina, maar er is ook een papieren versie. Bel hiervoor naar het steunpunt mantelzorg Rucphen via telefoonnummer 088 – 557 4890.

* Hoe verloopt de procedure van de aanvraag?
– U ontvangt na het digitaal insturen van uw ingevulde formulier automatisch een ontvangstbevestiging.
– De consulent van steunpunt mantelzorg Rucphen beoordeelt uw aanvraag en als deze toegekend wordt, ontvangt u de mantelzorgwaardering van onze samenwerkingspartner.
– Als u nog niet bij ons geregistreerd staat, wordt er contact met u opgenomen en u ontvangt post/mail vanuit het steunpunt, dit gaat automatisch na aanvraag.

* Aanvullende informatie
– Mantelzorgwaardering aanvragen kan eens per kalenderjaar
(het is belangrijk dat u elk jaar een nieuwe aanvraag indient).

Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

Meer informatie over de invulling van de mantelzorgwaardering vind u in de nieuwsbrief van Oktober 2020.